Stratégiai Adatbázis – újdonságok

Lekérdező felület élesítése (2022.03.16.)

 

Elkészült a Stratégiai Adatbázis (STA) lekérdező funkciója, amely 2022. március 16-ától lesz éles a sta.elte.hu felületen.

A lekérdező funkció tesztelését ezúton köszönjük a BTK, a PPK, a TTK kollégáinak és a központi MTMT adminisztrátor kollégáknak.

Néhány tudnivaló a felület működésével kapcsolatban:

1. HOZZÁFÉRÉS:

Ezt a funkciót mindenki tudja majd használni, aki a STA-hoz valamilyen szervezeti egységre vonatkozóan írási vagy olvasási joggal rendelkezik. A jogosultak az általuk adminisztrált / vezetett szervezeti egység felhasználóinak adatait tudják lekérdezni.

Ehhez a STA-ba való bejelentkezést követően a jobb felső sarokban lévő nagyítóra kell kattintani.

A nagyító ikon csak akkor jelenik meg, ha a bal felső sarokban egy magasabb szintű szerepkör (vezető, adminisztrátor) aktív.

2. TARTALOM:

A kialakítás során célunk volt, hogy kari értékelő rendszerek alapját képezze, és egyéb statisztikák mellett használható legyen pl. a KSH éves statisztikájához is, amely az oktatók, kutatók tudományos fokozataira, címeire kérdez rá.

FELHASZNÁLÓK SZŰRÉSE FÜL MEZŐI:

Külön mező lett:

 • születési dátum
 • nemek – Egyelőre a rendelkezésünkre álló adatokat használja. Szeretnénk, ha ezt át tudnánk venni az SAP-ból, de ezt külön meg kell rendelni az SDA-tól;
 • kilépés – Ha aktívakra akarnak rákérdezni, az „üres” mezőt szükséges bejelölni;
 • közalkalmazott – Csak az aktuálisan élő közalkalmazotti jogviszony számít;
 • határozatlan/határozott idejű jogviszony – Párhuzamosan létező határozatlan és határozott jogviszonynál a jogviszonyt a lekérdező határozatlan idejűnek tekinti. Jövő idejű belépés nem jelenik meg;
 • munkakörök – Csak az oktató/kutató munkakörökre és a professzor emeritusokra/emeritákra lehet keresni.
 • Validálás – Validálás időpontja -tól-ig, az „üres” mező bejelölésével pedig azokra lehet szűrni, akik nem validáltak;
 • Tudományos fokozatok (PhD/Kandidátus/DLA) valamint külön PhD/DLA – KSH adatszolgáltatáshoz;
 • MTA doktora, MTA rendes tagja, MTA levelező tagja, habilitált – Levelezőknél azokat adja ki csak, akik nem rendes tagok (a KSH adatszolgáltatáshoz kiküszöböljük, hogy kétszeresen számítsa a lekérdező az oktató rendes és a levelező MTA tagságát).

STATISZTIKÁK KIVÁLASZTÁSA FÜL MEZŐI:

MTMT-ből át tudtuk venni:

 • a 7 féle jellegre,
 • a cikkekhez kapcsolódó MTA besorolás szerinti A-D kategóriákra,
 • a publikációkhoz kapcsolódó WoS D1, Q1, Q2 kategóriákra,
 • a lektorált és nem lektorált publikációkra való szűrési lehetőséget, valamint külön lehet szűrni
 • az idegen nyelvű és
 • az ELTE-hez rendelt

szempontok szerint is a különböző publikációkat (folyóiratcikkeket, konferencia-absztraktokat, könyveket, könyvfejezeteket, vagy az összes publikációt).

A már nálunk szereplő folyóiratokat havonta kérjük le újra, az újonnan bekerült folyóiratokat pedig naponta.

Fontosnak tartottuk továbbá

 • a konferenciákra,
 • a pályázatokra,
 • a tudományos közéleti tevékenységekre,
 • a tehetséggondozásra és
 • a kurzusokra való szűrési lehetőséget („Oktatás” szűrési lehetőség). Ehhez kapcsolódik a „Vizsgált időintervallum” mezőn belül a félévre szűrés. Választható a félévre vagy évre szűrés, de bármelyikre esik a választás, a rendszer kikövetkezteti belőle a másikat:
  • 2017/18/2 - 2018/19/1 ---> amely mezőnél csak évre lehet szűrni, ott 2018 - 2018 lesz;
  • év választásánál, pl. 2017 - 2019 --> ahol csak félévre lehet szűrni, ott 2016/17/2 - 2019/20/1 lesz.

Vezetői jogosultság funkció (2021. 07. 26-tól)

 

A funkció a STA-ban 2021.07.26-ától éles. A jogosultságot a kari HR adminok adják meg, a dékán utasítása alapján. Kérjük, ezzel kapcsolatban a stratadatbazis@elte.hu-ra ne írjanak.

Az Egyetemi megbízatások menüpontra épülő új funkciónak köszönhetően a dékánok által kijelölt HR adminisztrátorok számára lehetővé vált a vezetői jogosultság megadása bizonyos vezetői pozíciók esetében. Azon karok, amelyek ezt a funkciót igényelték, olvasási jogot adhatnak például intézetigazgatók, tanszékvezetők számára az általuk vezetett szervezeti egység munkatársainak adataihozEzt a funkciót kizárólag azok a karok fogják látni a STA-ban, amelyek jelezték, hogy vezetőik számára olvasási jogot szeretnének biztosítani.

Vezetői jogosultságot kizárólag a HR adminisztrátor adhat. Ha a HR adminisztrátor által felvitt adatokat az oktató/kari STA adminisztrátor módosítja, a vezetői jogosultság megszűnik, és erről a HR adminisztrátor automatikus üzenet kap.

A vezetőiknek betekintési jogot nem igénylő karok oktatói természetesen továbbra is az eddigiek szerint tudják rögzíteni a vezetői megbízásukat, illetve az ő felhatalmazásuk alapján a kari STA adminisztrátorok. Esetükben a vezetői megbízatáshoz értelemszerűen nem fog kapcsolódni vezetői jogosultság, és nem is fogják látni a vezetői jogosultság mezőt a STA-ban.

Az oktatók feletti vezetői jogosultsággal nem járó megbízatásokra (pl. szakkollégium vezető) minden kar esetében ugyanez vonatkozik, azt az oktatók, illetve felhatalmazásuk alapján a kari STA adminok rögzítenék továbbra is.  


Doktori iskolai szerepköröket érintő módosítások (2021.07.26.)

 

2021. 07. 26-tól 

 • A Személyes adatok/Egyetemi megbízatások menüpontból átkerül a doktori iskola vezető, doktori program vezető a Személyes adatok/Szerepvállalás doktori iskolában menübe.
 • A Tagság, kapcsolatok, adminisztráció/Bizottsági és testületi tagság menüben rögzített, ELTE-s doktori alprogram vezető szerepköröket szintén áthelyezzük a Szerepvállalás doktori iskolában menübe.

A hivatkozott menüpontokat érintő változtatással kiküszöböltük, hogy ugyanazon szerepköröket egyidejűleg több menüpontban lehessen rögzíteni.

Kérjük az oktatókat/kutatókat, hogy 2021. 07. 26-tól ellenőrizzék a Szerepvállalás doktori iskolában menü tartalmát, és töröljék az adatátvétel miatt esetlegesen előálló duplumokat. Szükség lehet továbbá a „Megnevezés” mezőbe a Bizottsági és testületi tagság menüpontból átkerülő adatok javítására.

Probléma, kérdés esetén kérjük, az alábbi címen keressék az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Irodát:

stratadatbazis@elte.hu

 


Szakfelelősi adatok Képzésért való felelősség menübe átemelése (2021.03.30.)

 

Adattisztítás érdekében a szakfelelősségre vonatkozó adatokat 2021. március 30-i élesítéssel átemeljük a Személyes adatok/Egyetemi megbízatások menüből a Tagság, kapcsolatok, adminisztráció/Képzésért való felelősség menübe.

A jövőben szakfelelősi pozíciót csak a Képzésért való felelősség menüben lehet feltüntetni.

Az Egyetemi megbízatások menüből a „Típus” (ELTE szakfelelős), és az ahhoz tartozó „Megnevezés”, „Kezdete”, „Vége” adatok kerülnek át a Képzésért való felelősség menün belül a „Felelősség megjelölése”, a „Képzés megnevezése”, valamint a „Mettől” és „Meddig” mezőkbe.

Fontos, hogy az oktatók ellenőrizzék a Képzésért való felelősség menü tartalmát, és töröljék az adatátvétel miatt esetlegesen előálló duplumokat, hiszen előfordul, hogy a szakfelelősségre vonatkozó adatokat az oktatók korábban nemcsak az Egyetemi megbízatások, hanem a Képzésért való felelősség menübe is felvitték.

Szükséges lehet továbbá a Képzésért való felelősség menüben a „Képzés megnevezése” mezőbe átkerülő adatok javítása, ha az Egyetemi megbízatások menü „Megnevezés” mezőjében korábban nem csupán a szakfelelősséggel érintett szak elnevezését rögzítették.

Probléma, kérdés esetén kérjük, az alábbi címen keressék az Irodát: 

stratadatbazis@elte.hu 


A Tudományági besorolás módosul 2021. március 8-ától (2021. 03.04.)

A Tudományos Tanács javaslatára 2021. március 8-ától megváltozik a Stratégiai Adatbázisban (STA) a tudományági besorolás (Személyes adatok/Tudományági besorolás).

A Stratégiai Adatbázis a jelenlegi Frascati tudománybesorolási rendszert használja továbbra is, azzal a módosítással, hogy az informatika kikerül a természettudományok alól, és önálló területként jelenik meg. Ezentúl a "Számítógéptudomány és informatika tudomány" területét a Frascati 1. szintjén, a legfelső legördülő menüből lehet kiválasztani.

Azon felhasználók profiljában, akik korábban a „Számítógéptudomány és informatika tudományt” jelölték meg, a fenti módosításnak megfelelő változtatásokat automatikusan átvezetjük.

Azon oktatók számára, akiket érint a módosítás, ajánlott annak ellenőrzése, hogy náluk jól működött-e az átvezetés.

Probléma, kérdés esetén kérjük, keressék az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Irodát: 

stratadatbazis@elte.hu 


ORCID-azonosító – teljes körű átvétel az MTMT-ből (2021.03.04.)

A Stratégiai Adatbázis (STA) 2021. március 4-étől veszi át az ORCID-azonosítót teljeskörűen az MTMT-ből.

Azaz már nemcsak akkor kerül át az azonosító a STA-ba, ha oda nem lett beírva, hanem a beírt azonosítókat is felülírja az MTMT adatai alapján a rendszer, megszüntetve ezzel a STA-ba hibásan beírt azonosítókat.


Validáláshoz 2021.04.01-től ORCID, szerzői azonosítók MTMT-ből (2021.02.18.)

 
Az 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás 4. §-a előírja, hogy „Az Egyetemen oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak legkésőbb 2017. május 31. napjáig a) ORCID (Open Researcher and Contributor ID) szerzői azonosítót hoznak létre a https://orcid.org/ felületen történő regisztrációval...”.

Az ORCID a Stratégia Adatbázisba is beírható volt eddig, azonban 2021. február 17-étől az ORCID (valamint a Researcher és a Scopus) azonosítót a Stratégiai Adatbázis (STA) automatikusan átveszi az MTMT-ből, amennyiben még nem szerepel a STA Személyes adatok/Alapadatok menüpontjában (Ez változott, lásd: 2021.03.04-i hír). Naponta frissülnek az adatok.

2021. április 1-jétől a validáláshoz szükség lesz ORCID azonosítóra, azaz csak akkor lehetséges a validálás, ha az ORCID azonosító szerepel az MTMT-ben, és onnan átemelte a STA. Hiányzó vagy hibás azonosító esetén először az MTMT adatot kell ellenőriznie az oktatóknak.

A kari könyvtáros kollégákat, az egyetemi MTMT adminisztrátoron keresztül, megkértük, hogy keressék meg azokat az oktatókat, akiknek az MTMT-beli és a STA -beli ORCID azonosítójuk eltér.

Probléma, kérdés esetén kérjük, keressék az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Irodát:
stratadatbazis@elte.hu 


Új menüpont - Hallgatók toborzására irányuló tevékenység (2021.01.29.)

Kari kezdeményezésre létrejött, és 2021. január 29-én élesítésre került egy újabb menüpont: a „Hallgatók toborzására irányuló tevékenység”, az „Egyéb szakmai tevékenység” főmenün belül.

Ebbe a menüpontba a középiskolásoknak tartott előadások mellett még 2, a hallgatók toborzására irányuló tevékenység is bekerült, szintén kari kérésre: a középiskolások számára szervezett táborok és szakkörök.

A menüponthoz tartozó magyarázó szövegben szerepelnek a rögzítéshez szükséges információk:

    A középiskolások számára, a hallgatói utánpótlás megteremtésének céljából tartott előadásokat, táborokat, szakköröket kérjük feltüntetni.
    A középiskola kiválasztása csak az előadások esetében kötelező. A szakkörök, táborok esetében, ha azok nem köthetők egy középiskolához, akkor a "nem adekvát" opciót szükséges a legördülő menüből kiválasztani.
    Az előadások időpontja esetében elég a kezdő dátum kiválasztása.
    Az előadás/tábor/szakkör online elérhetőségének megadása opcionális.
    Az adatokat 2010. szeptember 1-jével visszamenőleg szükséges rögzíteni, kivéve, ha az oktató/kutató ELTE-vel fennálló jogviszonya ennél későbbi időpontban kezdődött.

Probléma, kérdés esetén kérjük, keressék az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Irodát:

stratadatbazis@elte.hu 


Új menüpont - Oktatás az ELTE és más egyetem közötti megállapodás alapján (2020.11.27.)

Kari kérésre a Stratégiai Adatbázisban (sta.elte.hu) 2020. november 27-én élesítésre került a „Oktatás az ELTE és más egyetem közötti megállapodás alapján” menüpont az „Oktatás” főmenün belül. A menüpont szerkezete a NEPTUN-ból érkező adatokkal való összehasonlíthatóságot figyelembe véve került kialakításra.


Két új menüpont - Főbb kutatási területek és EPER rendszeren kívüli pályázatban való részvétel (2020 októbere)

"Főbb kutatási területek"

A Stratégiai Adatbázisban (sta.elte.hu) 2020. október 20-án élesítésre került a „Főbb kutatási területek” menüpontot, a „Személyes adatok” főmenün belül.  

Az október 20-i élesítés miatt e menüpont feltöltése még nem kötelező a 2020. november 1-15. közötti validálási időszakban. Értelemszerűen az ezt követő validálási időszakokban már erre a menüpontra is ugyanaz vonatkozik, mint az Adatbázis összes többi menüpontjára.

  A menüponthoz tartozó magyarázó szöveg tartalmazza a rögzítéshez szükséges információkat:  

 • Az oktató/kutató ide a kutatási területeit tudja leírni magyarul és angolul.   

A leírást mondatokban kérjük az oktatók/kutatók részéről megfogalmazni, mert a közeljövőben a kari honlapok is várhatóan innen fogják átvenni a leírásokat, ahogy az ELTE Tudástérképe is. A Tudástérkép célja, hogy segítse az EU pályázatok partnerkeresését, illetve az egyetemen belüli kutatási együttműködések létrejöttét.  

A leíráshoz egy példát is adtunk, ami reményeink szerint nagyban segíti, mire gondoltunk a kutatási terület leírása alatt. 

 • Ha az oktató/kutató a kulcsszavak között nem találja a számára megfelelőt, be kell gépelnie a kívánt kulcsszót a kulcsszó mezőbe, majd a mező alatt megjelenő "Új kulcsszó bevitele" szövegre kell kattintania. A felvitt rekord mentésekor a javasolt kulcsszó az ideiglenes kulcsszavak listájára kerül. A javasolt kifejezés adminisztrátori jóváhagyást követően kerül be az állandó kulcsszavak listájába.
 • A különböző területekre vonatkozó adatok soronként történő rögzítését preferáljuk, a kari honlapon való jobb megjeleníthetőség érdekében.  

"EPER rendszeren kívüli pályázatban való részvétel"

A Stratégiai Adatbázis - a karoktól érkezett javaslatnak eleget téve - 2020. október 12-étől bővült az „EPER rendszeren kívüli pályázatban való részvétel” menüponttal (Pályázat, konferencia főmenü).

Ide a KIZÁRÓLAG NYERTES, EPER rendszerben nem szereplő pályázatokban való részvétel megadására van mód, lehetőség szerint 2010. szeptember 1-jéig visszamenőleg.

Az október 20-i élesítés miatt e menüpont feltöltése még nem kötelező a 2020. november 1-15. közötti validálási időszakban. Értelemszerűen az ezt követő validálási időszakokban már erre a menüpontra is ugyanaz vonatkozik, mint az Adatbázis összes többi menüpontjára.

A menüpont megfelelő használatához szükséges információk az alábbiak:

 • Amennyiben a pályázat státuszáról (nyertes) nem nyilatkozik, nem tudja elmenteni a rekordot.
 • Ebbe a menüpontba átemeltük az „Elismerések” menüpontból azokat a rekordokat, amelyek elnevezésében az ösztöndíj, pályázat szavak (és ezek angol megfelelői), valamint a program és stipendium kifejezések szerepeltek. Az „Elismerések” menüpontban az „Odaítélő szervezet” mezőben feltüntetett adatokat nem emeltük át, míg az „Elismerés odaítélésének dátuma” mezőben rögzített dátumot a „Pályázat támogatási szerződés szerinti kezdete (év)” mezőbe töltöttük át.
 • Átvettük továbbá a BTK tudománymetriai rendszerébe felvitt adatokat.
 • Kérjük, szíveskedjen ellenőrizni, hogy az adatok átemelése megfelelően történt-e, szükség esetén az adatot javítani, illetve a hiányzó mezőket pótolni.
 • A pénznem megadása a hazai és nemzetközi pályázatok megkülönböztetése miatt fontos.
 • Amennyiben nem találja a keresett kifejezést a „Kiíró” és/vagy a „Pénzügyi kezelő szervezet típusa” legördülő menükben, kérem, bővítési kérésével forduljon a stratadatbazis@elte.hu .

Az ebbe a menüpontba feltöltött adatokra a 2020. november 1-15. közé eső validálási kötelezettség nem vonatkozik.  


Új mezők, kisebb módosítások - 2020. szeptember elejétől

A karoktól beérkezett javaslatok alapján sor került a Stratégiai Adatbázis (sta.elte.hu) néhány menüpontjának kiegészítésére. Ezeket ismertetjük az alábbiakban.

1. A „Honlap cím” mező átnevezését kérték Szakmai honlap címe elnevezésre. A Személyes adatok/Alapadatok menüben már így szerepel. Nem kötelező megadni. 

2. A kari kitüntetéseket eddig 7 kartól kaptuk meg. A kapott listák alapján kiválaszthatóvá tettük azokat a kari kitüntetéseket, amelyek eddig hiányoztak az Elismerések menüpont legördülő listájából.  A hiányzó kitüntetések legördülő menübe való felvételét az oktatók is kérhetik az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Irodától.

3. Pontosítottuk a Tudományos szervezeti tagság menüpont elnevezését Tudományos és művészeti szervezeti tagság menüpontra. Ebbe a menüpontba az oktatók már korábban rögzítették a művészeti szervezeti tagságaikat is.  

4. Kiválaszthatóvá tettük a konferencia szekció szervezője szerepkört a Konferencia/kerekasztal szervezése menüpontban. 

5. Kérték, hogy a Nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatok menüpontban a kapcsolat alapjaként meghatározott „Szerződés” helyett szerepeljen „Szerződés/együttműködési megállapodás”, ennek eleget tettünk.

6. Kari kérésre bekerült két új mező:

6.1. „Saját oktatói/tudományos blog (URL)” mező a Személyes adatok/Alapadatok menüponton belül elérhető 2020. szeptember 7-étől. Nem kötelező megadni.

6.2. A „konferencia online elérhetősége” mező a Pályázatok, konferencia fülön belüli Konferencia/kerekasztal szervezése menüpontban elérhető 2020. szeptember 7-étől. 

  

A Stratégiai Adatbázis töltése csak az oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak számára kötelező. Regisztrálni nem kell, elég az első alkalommal az ELTE-s NEPTUN azonosítóval belépni, ahhoz, hogy a rendszer beazonosítsa, és egyben egyes adatait át is vegye a NEPTUN-ból.

 

 


Újdonságok a 2020. tavaszi validálási időszakban: 2020. május 1–15.

A Stratégiai Adatbázis gondozása az Adatvédelmi és Stratégiai Adatkezelési Iroda feladata, mely az Adatbázissal kapcsolatos kérdéseket a stratadatbazis@elte.hu  e-mail-címen fogadja. Az Adatbázis töltése az oktatói és kutatói munkakörben teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaknak  – a 6/2015. sz. rektori utasítás alapján – kötelező.

Fontos tudnivalók, újdonságok:

 • Validálás, Validálási igazolás:https://sta.elte.hu/ felületen elérhető Stratégiai Adatbázisban (STA) az érintett oktatók és kutatók a validálást a belépést követően a „Személyes adatok” / „VALIDÁLÁS” menüpontban az „Adataim validálása" gomb megnyomásával tudják megtenni, ennek hiányában az adatfeltöltés nem teljes. A validálás akkor sikeres, ha a rendszer az „Adataim validálása" gomb megnyomását követően egy PDF dokumentumot (validálási kimutatást) generál. A validálás dátuma a weboldal frissítése után jelenik meg a menüpontban.
 • Magyarázó szövegek a menüpontoknál: Az egyes menüpontoknál olvasható magyarázatok jelentősen könnyítik az adatbázis használatát.
 • Az EPER-ből átvett adatok minden hónap elején frissülnek (ld. Pályázat, konferencia / Pályázatban való részvétel menüpontban szereplő adatok). A frissítés nem automatikus, nincs adatkapcsolat az EPER és az STA között.
 • Az MTMT2 adatkapcsolat április közepétől éles, onnantól kezdve a publikációs adatok néhány naponta automatikusan frissülnek a Stratégiai Adatbázisban (ld. Publikációk, alkotások menüponton belül az MTMT-ből származó adatok).
 • A Neptun-ból átvett adatok április közepétől naponta, automatikusan frissülnek (az Oktatás menüponton belül az alábbi menüpontokban lévő adatokról van szó: Egyetemi oktatás az ELTE-n – Egyénileg tartott kurzusok;  Egyetemi oktatás az ELTE-n – Közösen tartott kurzusok; Szakdolgozattal kapcsolatos feladatok; PhD- és Idegen nyelvű kurzusok).
 • Adatbázisokból átvett adatok javítása: Ha a más adatbázisból származó adatok az STA-ban helytelenek / hiányosak, azokat az alapadatbázisban szükséges javítani / kiegészíteni. Az így módosított adat az STA-ban a frissítést követően jelenik meg.

Oktatónkénti adatok megtekintése összesítve (2019.11.18.)

2019 őszétől az egy oktatóra vonatkozóan -egyelőre az alapadatok kivételével - az összes STA adat lehívható úgy, hogy az adatokat egy db Excel fájl tartalmazza.

A módja:

Validálás menüpontban található az egyes oktatóknál:
STA adataim exportálása (XLSX)


Összefoglaló a 2019. évi fejlesztésekről (2019.10.10.)

Összefoglaló a Stratégiai Adatbázis (STA) 2019. évben eszközölt fejlesztéseiről és gyakran ismétlődő kérdésekről

2019.10.10.

RK ASII, stratadatbazis@elte.hu , 3449 mellék

 

I. 2019. ÉVBEN ESZKÖZÖLT FEJLESZTÉSEK

1. Alapadatokat érintő, 2019. őszi fejlesztések: ld. Személyes adatok/Alapadatok menüpont

1.1. Az oktató is tudja szerkeszteni az e-mail címét és most már az előtagot is. E-mail címként kizárólag ELTE-s (hivatali) e-mail cím adható meg. 

1.2. Új rovat a megjelenő név mező. Jelentősége, hogy elsősorban a megjelenő név mezőben megadott név jelenik meg mind a honlapon, mind a validálási igazoláson. Ha a megjelenő név mező üres, akkor az előtag + vezetéknév + keresztnév kerül a honlapra és a validálási igazolásra is.

1.3. A kari adminisztrátorok is jogosulttá váltak az alábbi alapadatok szerkesztésére: hivatali e-mail cím, MTMT azonosító, szervezeti egység, munkakör, mellék, működési hely, szobaszám, doktori.hu link.

1.4. A szervezeti egységek egy faszerkezetben (ún. szervezeti fa) választhatóak ki, ez kiváltja a kar / intézet / tanszék / kutatócsoport tagolást. A későbbiekben több szervezeti egység és több kutatócsoport is kiválasztható lesz. Erről az érintetteket értesíteni fogjuk.

1.5. Első bejelentkezéskor a regisztrációs űrlap helyett az „Alapadatok” menüpont töltődik be, előre kitöltve a következő mezőkkel: előtag, vezetéknév, utónév, megjelenő név, hivatali e-mail cím, munkakör.

1.6. Az önéletrajz feltöltés funkciót kijavítottuk. Az egyes oktatói alapadatok honlapon való megjeleníthetősége érdekében legalább 400 pixel széles, álló fénykép is feltölthető.

2. Személyes adatok/Validálás:

2.1. 2019. tavaszától az adatbázis nem engedi a validálást, amíg az alábbi alapadatok nincsenek rögzítve az STA-ban: vezetéknév, keresztnév; Neptun kód; hivatali e-mail cím; MTMT azonosító; szervezeti egység; mellék; működési hely; szobaszám.

2.2. 2019. őszétől a saját adatok egyszerre exportálhatóak egy Excel fájlban - egy oktatóra vonatkozóan egyelőre az alapadatok kivételével az összes STA adat lehívható úgy, hogy az adatokat egy db Excel fájl tartalmazza.

3. Oktatás/Egyetemi oktatás az ELTE-n, 2019. ősz: kettészedtük az egyénileg és a más oktatóval közösen tartott kurzus adatokat, mindkettőt továbbra is a Neptunból kapjuk, de NEM automatikusan, hanem frissítést követően. Az egyes kurzusok mellett megjelenik az is, ha az PhD vagy idegennyelvű kurzus (Neptun-ból kapott adatok alapján). Megjelenik a tárgykód és a kurzuskód a tantárgyakhoz, hogy könnyebben be lehessen őket azonosítani. Ha az oktató helytelen adatot lát, vagy hiányosak az adatai, forduljon a tanszéki adminisztrátorhoz, ő segít neki rendbe tenni a Neptun adatokat.

4. Oktatás/Szakdolgozattal kapcsolatos adatok, 2019. tavasz: oktatói igényként érkezett, hogy az ide tartozó adatokat a Neptunból vegyük át. Ezért fontos, hogy az oktatók intézkedjenek az iránt, hogy a tanszéki ügyintéző/Tanulmányi Hivatal illetékes munkatársa a Neptunban rögzítse, javítsa a vonatkozó adatokat. Az STA-ba új adat nem vihető fel, de az STA-ba korábban kézzel felvitt adat szerkeszthető, törölhető. Fontos: ahol a Neptunban az adott rovatot legördülő menü használatával ÉS szabad szövegesen is lehet tölteni, a legördülő menüt szükséges használni. Ilyen esetben ugyanis a szabad szöveges módon felvitt szöveg nem jelenik meg a Neptun lekérdezésben, amelyből az adatokat a Stratégiai Adatbázis kapja.

5. Publikációk, alkotások/ MTMT-ből származó adatok, 2019. ősz: az MTMT-ből újra kapunk adatokat. Mivel közvetlen adatkapcsolat híján ezeket egyelőre lekérdezések formájában kapjuk, az adatok rendszeres időszakonként, frissítéssel kerülnek az STA-ba. Kérjük, hogy az oktatók az MTMT2-ben lévő adataikat legkésőbb október 27-ig egészítsék ki, illetve javítsák ki, mert az adatok MTMT2-ből történő lekérdezésére várhatóan október 28-án kerül sor.

6. Tehetséggondozás/Országos Tudományos Diákköri Konferenciával összefüggő feladatok, 2019. tavasz: a felvihető adatok köre kibővült. Az OTDK-n induló hallgatók felkészítésén túlmenően rögzíthető az írásbeli bírálat, a zsűrizés és az OTDK-val összefüggő szervezési és egyéb feladatok is.

7. Tehetséggondozás/Egyéb versenyek, 2019. ősz: új menüpont, amelyben a Tehetséggondozási Tanács kari képviselői által jóváhagyott versenyek szerepelnek. Oktatói igényként jelentkezett, hogy az OTDK-n túlmenően egyéb tudományos/tanulmányi versenyekre való felkészítés és azok szervezése is legyen feltüntethető az STA-ban. 

8. Pályázat, konferencia/Pályázatban való részvétel – EPER adatok, 2019. tavasz: a „dátum” helyett a pályázat benyújtásának éve és a szerződéskötés éve adatot vesszük át. Az adatokat NEM automatikusan kapjuk az EPER-ből, hanem frissítést követően. Az STA magyarázó szövegében szerepeltetjük, hogy: "Ebbe a menüpontba csak az EPER adatbázisban szereplő pályázatok kerülnek át. Más pályázat feltöltésére, Stratégiai Adatbázisban feltüntetésére jelenleg nincs mód. Amennyiben az egyik vagy a másik átvett adat az Ön tudomása szerint helytelen, a kérdéses adat eredeti feltöltési helyén (ELTE EPER) korrigálhatja a hibás adatot, és a hibás adat a frissítési periódust követően a Stratégiai Adatbázisban is cserélődni fog."

Fontos: a) A 2008. előtt benyújtott pályázatok nem rögzíthetők az EPER-ben. b) A témavezetőnek kell rögzítenie az EPER-ben az adatokat, amelyre két alkalommal van lehetőség: a pályázat benyújtásakor és a szerződéskötéskor. Ellenkező esetben a közreműködőknél sem jelenik meg a pályázat. Utólag már csak az EPER kapcsolattartók tudják rögzíteni az adatokat.

II. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Újonnan belépő oktatók, kutatók: Csak az oktatói/kutatói munkakörben foglalkoztatott ELTE közalkalmazottaknak kötelező az STA töltése és adataik validálása. Az ELTE-vel egyéb jogviszonyban lévők önkéntesen tölthetik az adatbázist (például a professor emeritusok/emeriták, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, doktoranduszok). Első bejelentkezés alkalmával a Neptun azonosítóval kell belépni.

2. Alapadatok: A kari honlapokra az Alapadatok menüpontban rögzített adatok kerülnek át. Munkaköri adat: az alapadatok között az oktatók, kutatók ki tudják választani az aktuális munkakörüket. Ez azért is fontos, mert a rendszer ebből a menüpontból emeli át az adatot a validálási igazolásra is. Ilyen igazolásra EPER, valamint egyetemi álláspályázatok benyújtásakor van szükség. Honlap cím, Facebook, Twitter, Skype, doktori.hu link, önéletrajz, portré megadása sem a validáláshoz, sem egyébként nem kötelező.

3. A más adatbázisokból származó adatok: Az SAP, EPER, NEPTUN, MTMT adatokat az STA nem automatikusan kapja, hanem frissítéssel kerülnek át. Fontos, hogy a validálási kötelezettséggel érintett oktatók, kutatók mielőbb ellenőrizzék le a más adatbázisokból átvett adataikat, és ha azok kiegészítése, módosítása szükséges, azt az EPER-ben, a Neptun-ban, illetve az MTMT-ben a validálási időszakot megelőzően tegyék meg. Oktatói kérésre Irodánk a Kancellária Emberi Erőforrás Igazgatóságához fordul a hiányzó SAP munkaköri adat rögzítése érdekében.

4. PhD és Idegennyelvi kurzusok: ez a menüpont nem módosult, viszont az a tapasztalatunk, hogy az oktatókat váratlanul érik az itt megjelenő adatok. Az adatokat a Neptunból kapjuk, azokon módosítani nem tudunk. Előfordul, hogy egyszerűen rosszul van rögzítve a kurzus a Neptunban. Amennyiben az oktató vitatja az STA-ban is látható adatok helyességét, a Neptunban szükséges módosítani az adatot. Az adat a korrigálást és adatfrissítést követően fog módosulni az STA-ban. Az idegennyelvi kurzusok számításának logikája a menüponthoz tartozó magyarázó szövegben szerepel: „Idegen nyelvű kurzusnak a szak nyelvéhez képest idegen nyelvű kurzus számít (például a német szakon németül tartott kurzus nem, de a német szakon angolul tartott kurzus igen).”

Az Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda honlapján (adatvedelem.elte.hu) és az STA felületén is igyekszünk minden fontos információt megadni a felhasználóknak.

-------------------


Szerkesztési jogokról (2019.09.11.)

A Stratégiai Adatbázis (és a kari honlapokra átkerülő információk) pontossága érdekében a STA adminisztrátorok a jövőben az oktatók hozzájárulása nélkül szerkeszthetik az alábbi oktatói alapadatokat a sta.elte.hu/Személyes adatok/Alapadatok menüpontban: 

 • E-mail cím (csak hivatalos e-mail cím rögzíthető!) EZ MÉG NEM SZERKESZTHETŐ, FEJLESZTÉS ALATT, UTÁNA VISZONT OKTATÓI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜL SZERKESZTHETŐ 
 • szervezeti egység
 • munkakör 
 • telefonmellék

Az informatikusok dolgoznak azon, hogy a fenti adatok automatikusan a NEPTUN-ból kerüljenek majd át a Stratégiai Adatbázisba az első belépés alkalmával.

Az alábbi adatok adminisztrátor általi szerkesztéséhez sem szükséges az oktató hozzájárulása:

 • mtmt azonosító
 • működési hely
 • szobaszám
 • doktori.hu link