Adatkezelési tájékoztatók, sablonok

Adatkezelési tájékoztatók, sablonok

Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató hallgatói jogviszonyhoz (hatályos: 2023.05.25.)
Nftv. melléklet: A hallgatók adatai (hatályos: 2023.02.08.)

Privacy Notice for Students (hatályos: 2023.05.25.)
Appendix to Privacy Notice (hatályos: 2023.02.08.)

Adatkezelési tájékoztató közalkalmazottak részére (hatályos: 2023.05.25.)

Megbízási szerződéshez (óraadói tevékenység, oktatáshoz kapcsolódó bizottsági részvétel) adatkezelési tájékoztató (hatályos: 2023.12.11.)

Tanulmányi szerződéshez adatkezelési tájékoztató (hatályos: 2024.02.27.)
Kérjük a tanulmányi szerződésben feltétlenül szerepeltessék a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét (lehetőség szerint szervezeti egység e-mail-címét).
Támogatásból finanszírozott tanulmányi szerződés esetén pedig kérjük a szerződésben rögzíteni a támogató megnevezését.

Sablonok, formanyomtatványok, kitöltési segédlet

Kérjük, mielőtt előkészíti az adatkezelési tájékoztató tervezetet, töltse ki az alábbi űrlapot. Ennek hiányában nem tudunk hatékonyan segíteni a tervezet véglegesítésében.
Segédlet konferenciák, kutatások és egyéb adatkezeléssel járó tevékenységek tervezéséhez

Rendezvényhez, képzéshez adatkezelési tájékoztató minta (magyar nyelvű) (hatályos: 2023.05.25.)
Rendezvényhez, képzéshez adatkezelési tájékoztató minta (angol nyelvű) (hatályos: 2023.05.25.)


Általános adatkezelési tájékoztató minta (hatályos: 2023.11.15.)

Általános adatkezelési tájékoztató minta (angol nyelvű) (hatályos: 2023.11.15.)

Adatkezelési tájékoztató diplomaosztóhoz (hatályos: 2023.06.27.)

Levelezőlistára feliratkozáshoz adatkezelési tájékoztató minta (hatályos: 2023.05.25.)

Felnőttképzés – adatkezelési tájékoztató minta (hatályos: 2024.04.16.)
Privacy notice sample for participants in adult education (hatályos: 2024.04.16.)
A Minta III. blokkjában 3 esetben választási lehetőségeket tartalmaz, kérjük értelemszerűen módosítsa a blokkot! A Minta elején található néhány, a minta kitöltőinek szóló tanácsot kérjük közzététel előtt törölni!

Adatvédelmi incidens bejelentésére szolgáló formanyomtatvány

Adattovábbítási nyomtatványok

Hozzájáruló nyilatkozat minta 18. év alatti érintetteknek (hatályos: 2023.05.25.)

Hozzájáruló nyilatkozat minta 18. életévüket betöltött érintetteknek (hatályos: 2023.05.25.)

Hozzájáruló nyilatkozat minta – angol nyelvű – 18. életévüket betöltött érintetteknek (hatályos: 2023.05.25.)