Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselője:

dr. Csibra Klára

ELTE Adatvédelmi Iroda
Cím: HU-1056 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel.: +36-1-4116700 / 2855
E-mailadatvedelem@elte.hu

Az adatvédelmi tisztviselő köteles ellátni legalább a GDPR-ban rözített alábbi feladatokat:

 • tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Egyetem vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
 • ellenőrzi az GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az Egyetem vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
 • kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 • együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
 • az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkében említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

Az adatvédelmi tisztviselő a következő nyilvántartásokat vezeti:

 • a tudomására jutott adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzését, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást;
 • a közérdekű adatigénylésekre vonatkozó nyilvántartást.

A fentieken kívül az adatvédelmi tisztviselő 

 • közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 
 • ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 • kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; 
 • elkészíti az adatkezelési szabályzatot;
 • gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;
 • segítséget nyújt az adatkezelést végző szervezeti egységeknek az Egyetem adatkezelési tevékenységek nyilvántartása GDPR előírásainak megfelelő elkészítésében.